Medycyna sportowa

Centrum Medyczne Gamma oferuje usługi z zakresu orzecznictwa sportowego polegające na przeprowadzaniu badań i wydawaniu orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu dla zawodników z klubów sportowych, indywidualnym sportowcom zawodowym i sportowcom amatorom oraz dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia.

Badanie przeprowadzane jest przez specjalistę medycyny sportowej oraz lekarzy z aktualnym certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Zdrowia).

W Centrum Medycznym Gamma w Warszawie dostępna jest również rehabilitacja sportowa, dedykowana osobom aktywnym fizycznie na poziomie zarówno amatorskim, jak i wyczynowym. Do głównych celów naszych działań należą: diagnostyka kontuzji i urazów, zapobieganie kontuzjom, rehabilitacja, umożliwienie możliwie jak najszybszego powrotu do pełnej aktywności po urazie, podnoszenie wyników sportowych poprzez zoptymalizowany trening i wzmacnianie określonych grup mięśniowych. W procesie rehabilitacji sportowej ważne jest nie tylko zniesienie bólu, ale przywrócenie pełnej sprawności w dotkniętym urazem obszarze. Fizjoterapeuci pracują ze sportowcami nad doskonaleniem zdolności motorycznych charakterystycznych dla danej dyscypliny w taki sposób, aby w przyszłości udało się zapobiegać nawrotom kontuzji. Proces odzyskiwania sprawności po kontuzji sportowej obejmuje: odzyskanie bezbolesnego zakresu ruchu, ćwiczenia na podtrzymanie sprawności ciała bez obciążania kontuzjowanej części ciała, ćwiczenia funkcjonalne charakterystyczne dla dyscypliny i na końcu realizacja programów treningowych i powrót do startów w zawodach.

Centrum Medyczne Gamma
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

Specjaliści medycyny sportowej

Wizyta u specjalisty CM Gamma składa się z części tzw. ogólnolekarskiej poprzedzonej pomiarami antropometrycznymi (waga, wzrost, etc.) i badania ortopedycznego. Oferujemy również możliwość wykonania u nas niezbędnych badań laboratoryjnych i niezbędnych w niektórych dyscyplinach sportu (np. zapasy) zdjęć rentgenowskich.

W razie potrzeby dysponujemy możliwością pogłębienia diagnostyki o badanie USG, RTG, MRI czy CT oraz, kiedy to niezbędne, dalsze leczenie w dziedzinach takich jak ortopedia, chirurgia kręgosłupa, neurochirurgia, chirurgia ogólna.

Poniższa tabela obrazuje schemat i kolejność wykonywania badań i konsultacji. Jeżeli w danym momencie niezbędne jest zaświadczenie lekarza innej specjalizacji lub wynik badania (np. EEG), które nie jest wykonywane w CM Gamma, to należy na wizytę w celu orzeczenia o dopuszczenia do uprawiania sportu dostarczyć odpowiedni dokument.

Na wizytę lekarską prosimy przyjść 20 min. wcześniej, ponieważ w tym czasie wykonane zostaną pomiary masy ciała, wzrostu etc. (tzw. pomiary antropometryczne).

ZAKRES NIEZBĘDNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 21. ROKU ŻYCIA I ZAWODNIKÓW POMIEDZY 21. A 23. R. Ż.

Badania specjalistyczne i diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczenia Dyscyplina sportowa Badanie wstępne Badania okresowe (co 6 miesięcy) Badania roczne Badania co 2 lata
Pomiary antropometryczne – informacje na temat budowy, wielkości i proporcji ciała człowieka ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu correct8 correct8 correct8 correct8
Ogólne badanie lekarskie correct8 correct8 correct8 correct8
Badanie ortopedyczne correct8 correct8 correct8 correct8
Próbę wysiłkową correct8 correct8 correct8
Przegląd stomatologiczny correct8 correct8 correct8
Badanie elektrokardiograficzne correct8 correct8 correct8
Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym correct8 correct8 correct8
Konsultację laryngologiczną correct8 correct8
Konsultację okulistyczną correct8 correct8
Konsultację neurologiczną dzieci i młodzieży do 21. roku życia uprawiających amatorsko boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy i powtarza co dwa lata correct8 correct8
Badanie elektroencefalograficzne correct8 correct8
Oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi  płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy oraz sporty motorowe i powtarza co roku correct8 correct8 correct8
Badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa  judo i zapasów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co dwa lata correct8 correct8
Badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa  podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co dwa lata correct8 correct8
Badanie spirometryczne  płetwonurkowania oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co roku correct8 correct8
Konsultację psychologiczną  skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu correct8
Skontaktuj się z nami