Rehabilitacja sportowa

Centrum Medyczne Gamma oferuje usługi z zakresu orzecznictwa sportowego polegające na przeprowadzaniu badań i wydawaniu orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu dla zawodników z klubów sportowych, indywidualnym sportowcom zawodowym i sportowcom amatorom oraz dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia.

Badanie przeprowadzane jest przez specjalistę medycyny sportowej oraz lekarzy z aktualnym certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Zdrowia).

W Centrum Medycznym Gamma w Warszawie dostępna jest również rehabilitacja sportowa, dedykowana osobom aktywnym fizycznie na poziomie zarówno amatorskim, jak i wyczynowym. Do głównych celów naszych działań należą: diagnostyka kontuzji i urazów, zapobieganie kontuzjom, rehabilitacja, umożliwienie możliwie jak najszybszego powrotu do pełnej aktywności po urazie, podnoszenie wyników sportowych poprzez zoptymalizowany trening i wzmacnianie określonych grup mięśniowych. W procesie rehabilitacji sportowej ważne jest nie tylko zniesienie bólu, ale przywrócenie pełnej sprawności w dotkniętym urazem obszarze. Fizjoterapeuci pracują ze sportowcami nad doskonaleniem zdolności motorycznych charakterystycznych dla danej dyscypliny w taki sposób, aby w przyszłości udało się zapobiegać nawrotom kontuzji. Proces odzyskiwania sprawności po kontuzji sportowej obejmuje: odzyskanie bezbolesnego zakresu ruchu, ćwiczenia na podtrzymanie sprawności ciała bez obciążania kontuzjowanej części ciała, ćwiczenia funkcjonalne charakterystyczne dla dyscypliny i na końcu realizacja programów treningowych i powrót do startów w zawodach.

Centrum Medyczne Gamma
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

Specjaliści medycyny sportowej

Wizyta u specjalisty CM Gamma składa się z części tzw. ogólnolekarskiej poprzedzonej pomiarami antropometrycznymi (waga, wzrost, etc.) i badania ortopedycznego. Oferujemy również możliwość wykonania u nas niezbędnych badań laboratoryjnych i niezbędnych w niektórych dyscyplinach sportu (np. zapasy) zdjęć rentgenowskich.

W razie potrzeby dysponujemy możliwością pogłębienia diagnostyki o badanie USG, RTG, MRI czy CT oraz, kiedy to niezbędne, dalsze leczenie w dziedzinach takich jak ortopedia, chirurgia kręgosłupa, neurochirurgia, chirurgia ogólna.

Poniższa tabela obrazuje schemat i kolejność wykonywania badań i konsultacji. Jeżeli w danym momencie niezbędne jest zaświadczenie lekarza innej specjalizacji lub wynik badania (np. EEG), które nie jest wykonywane w CM Gamma, to należy na wizytę w celu orzeczenia o dopuszczenia do uprawiania sportu dostarczyć odpowiedni dokument.

Na wizytę lekarską prosimy przyjść 20 min. wcześniej, ponieważ w tym czasie wykonane zostaną pomiary masy ciała, wzrostu etc. (tzw. pomiary antropometryczne).

ZAKRES NIEZBĘDNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 21. ROKU ŻYCIA I ZAWODNIKÓW POMIEDZY 21. A 23. R. Ż.

Badania specjalistyczne i diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczeniaDyscyplina sportowaBadanie wstępneBadania okresowe (co 6 miesięcy)Badania roczneBadania co 2 lata
Pomiary antropometryczne – informacje na temat budowy, wielkości i proporcji ciała człowiekaubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportucorrect8correct8correct8correct8
Ogólne badanie lekarskiecorrect8correct8correct8correct8
Badanie ortopedycznecorrect8correct8correct8correct8
Próbę wysiłkowącorrect8correct8correct8
Przegląd stomatologicznycorrect8correct8correct8
Badanie elektrokardiograficznecorrect8correct8correct8
Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowymcorrect8correct8correct8
Konsultację laryngologicznącorrect8correct8
Konsultację okulistycznącorrect8correct8
Konsultację neurologicznądzieci i młodzieży do 21. roku życia uprawiających amatorsko boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy i powtarza co dwa latacorrect8correct8
Badanie elektroencefalograficznecorrect8correct8
Oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi płetwonurkowanie oraz skoki spadochronowe i sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy oraz sporty motorowe i powtarza co rokucorrect8correct8correct8
Badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa judo i zapasów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co dwa latacorrect8correct8
Badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co dwa latacorrect8correct8
Badanie spirometryczne płetwonurkowania oraz przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu i powtarza co rokucorrect8correct8
Konsultację psychologiczną skoków spadochronowych i sportów lotniowych, paralotniowych i motolotniowych przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportucorrect8

Chcesz umówić wizytę, lub dowiedzieć się więcej?

Zadaj pytanie