Wyniki badań online

Wyniki pojawiają się w chwili ich podpisania przez diagnostę. Dokumenty wydawane w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – to pełnoprawne wyniki badań. Czas wykonania badania zgodny jest z informacjami uzyskanymi od laboratorium w chwili pobrania.

Skontaktuj się z nami