Chirurgia Ortognatyczna – operacyjne leczenie wad zgryzu

Operacja ortognatyczna to chirurgia korekcyjna wady zgryzu wynikającej z dysproporcji kości szczęki i/lub żuchwy. Taka operacja jest poprzedzona leczeniem ortodontycznym. W zależności od nasilenia przerostu lub niedorozwoju oraz nieprawidłowej przestrzennej pozycji szczęki i żuchwy, przeprowadza się osteotomię jedno- lub dwuszczękową.

Celem leczenia ortognatycznego jest:

- optymalne ustawienie zębów

– poprawa funkcji żucia oraz wygląd “ładnych zębów”

- uzyskanie harmonijnych rysów twarzy poprzez przywrócenie odpowiednich proporcji w relacji kości szczęki i żuchwy

- utrzymanie optymalnej drożności górnych dróg oddechowych.

Więcej informacji o Chirurgii Ortognatycznej mogą Państwo uzyskać na stronie progenia.pl

Kontakt:

W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt pod numerem +48 (22) 273 90 00 lub drogą elektroniczna na kontakt@cmgamma.pl

Przykłady i techniki operacji:

Operacja korekcji tyłożuchwia (Retrogenia)

Operacja korekcji progenii i zgryzu otwartego

Operacja dwuszczękowa

Nasi Specjaliści Chirurgii Szczękowej:

dr n. med. Marcin Wiśniewski

lek. Dominik Tomasik

lek. Tomasz Dębski