Chirurgia Ortognatyczna – operacyjne leczenie wad zgryzu

Operacja ortognatyczna to chirurgia korekcyjna wady zgryzu wynikającej z dysproporcji kości szczęki i/lub żuchwy. Taka operacja jest poprzedzona leczeniem ortodontycznym. W zależności od nasilenia przerostu lub niedorozwoju oraz nieprawidłowej przestrzennej pozycji szczęki i żuchwy, przeprowadza się osteotomię jedno- lub dwuszczękową.

Nowoczesna chirurgia szczękowa daje ogromne możliwości poprawy funkcji fizjologicznych szczęki oraz żuchwy, a także estetyki i wyglądu twarzy.

Celem leczenia ortognatycznego jest:

  • optymalne ustawienie zębów
  • poprawa funkcji żucia oraz wygląd “ładnych zębów”
  • uzyskanie harmonijnych rysów twarzy poprzez przywrócenie odpowiednich proporcji w relacji kości szczęki i żuchwy
  • utrzymanie optymalnej drożności górnych dróg oddechowych.

Więcej informacji o Chirurgii Ortognatycznej mogą Państwo uzyskać na stronie: www.progenia.pl

Nasi Specjaliści Chirurgii Szczękowej:

dr n. med. Marcin Wiśniewski

lek. Dominik Tomasik

lek. Tomasz Dębski

 

Opracowano na podstawie informacji na stronie: www.progenia.pl